10 september 1944

Vanaf 5 september al waren wij bezig met de ‘verhuizing’ van de Luftwaffe, de SD en de SS via het station buiten het kamp bij de nieuwe Philips fabriek, en op het inlaadstation van de Luftwaffe waar de zijlijn van de spoorweg eindigde. Alles wat los en vast was, werd meegenomen, weggesleept, ingeladen. “En telkens als er weer wagons ter beschikking kwamen gingen zij op zoek naar dingen die zij nog mee konden roven. Het kwam vaak genoeg voor dat wij tot ’s avonds half negen aan het werk waren (…). Ook de hele zondag moesten wij doorwerken met inladen en sjouwen: ‘im Krieg gibt’s kein’n Sonntag’. ”

(Oud-gevangene F.M. Gescher, Het helse einde van kamp Vught)