1 augustus 1943

“Werd ik op straat aangesproken door een vrouw, welke mij mededeelde dat in haar woning een vrouw was welke was ontvlucht uit het kamp. (…) Vervolgens mij ter plaatse begeven alwaar ik in bedoelde woning een vrouw aantrof, welke toen ik binnen kwam flauw viel. Op straat heb ik een soldaat van de landstorm aangeroepen en deze ter bewaking bij bedoelde vrouw achtergelaten, terwijl ik verdere maatregelen heb genomen voor transport.”

(Uit het politie-dagrapport)