Bestuur Stichting Beschermers

Stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught
Antwoordnummer 10014
5260 VB Vught
info(at)beschermers.nl

NL 51 RABO 0127 2624 58
RSIN nummer: 817400965
KvK: 41083132

Voorzitter: mevr. mr. Yvonne van Rooy
Penningmeester: de heer mr. Jan Swinkels
Lid: de heer Theo Verbruggen
Lid: mevrouw Saskia Geraerts-van Houten
Lid: de heer Marc Bozon MBA
Alle functies zijn onbezoldigd

Lees het jaarverslag over 2019 (PDF).

Beschermers logo