Concert Cantare in DePetrus

Op zondagmiddag 31 maart verzorgt Vughtse Zang Vereniging Cantare een speciaal concert in de voormalige kerk DePetrus. Het concert is een initiatief van Cantare i.s.m. vrijwilligers die middelen werven voor de uitbreiding van het herinneringscentrum met de doorlopende actie ‘Samen herdenken, meer ruimte schenken’.

Meer informatie volgt.
Foto: Jan van de Ven