Brieven en dagboeken uit Vught gezocht

“Toen het huis achter ons een of meer voltreffers kreeg ben ik direct gaan zien of er slachtoffers waren. Door een dikke kruitdamp en kalknevel ben ik in het huis binnengedrongen en ontdekte dat ’t grotendeels was ingestort. Ik hoorde onder de grond ’t geluid van biddende stemmen. Toen ik tot de kelder doordrong bleken twaalf mensen ongedeerd in de kelder. Ze hadden uit angst zoo luid gebeden dat ze de instorting van ’t huis niet gehoord hadden.“
Een aansprekend fragment uit het dagboek van de Vughtse ingenieur H.M. Buskens, opgeschreven tijdens de turbulente bevrijdingsdagen op 26 en 27 oktober 1944.

Het Vughts Museum en Nationaal Monument Kamp Vught gaan dagboeken en brieven uit de oorlogsperiode verzamelen voor een publicatie, die moet verschijnen in oktober 2019 bij gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Vught. Zij roepen (oud-)inwoners van Vught en Cromvoirt op om correspondentie en dagboeken uit de oorlogsjaren te delen met de initiatiefnemers.

Indringend beeld

Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum: “Door de jaren heen hebben we al meerdere beschrijvingen van de oorlogsjaren door Vughtenaren verzameld. Vooral in de spannende bevrijdingsperiode gingen mensen een dagboek bijhouden. Ze geven een indringend beeld van de gebeurtenissen, waarbij de lezer het gevoel krijgt middenin de actie te zitten.” Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught vult aan: “We willen de Vughtenaren van nu en belangstellenden laten invoelen hoe het was in de oorlog en bij de bevrijding. Dat kan bij uitstek met behulp van dagboeken en brieven uit die tijd.”

Fotoalbums

Naast materiaal uit de bevrijdingsperiode zoeken het Vughts Museum en Nationaal Monument Kamp Vught ook materiaal uit andere oorlogsjaren. Zij roepen (oud-)inwoners op om na te gaan of zij persoonlijke documenten uit de oorlogsperiode hebben, bijvoorbeeld uit een nalatenschap of een collectie (familie-)documenten. Uiteraard zijn ook foto’s zeer welkom. Smeets: “In fotoalbums zijn zeker ongepubliceerde kiekjes te vinden die, hoe alledaags ook, iets van het leven in Vught en Cromvoirt tijdens de oorlog vertellen.”
Mensen die over persoonlijke documenten uit de oorlogsperiode beschikken, kunnen een bericht sturen naar info@nmkampvught.nl of bellen naar 073 – 658 7060 (Jessica Gommers). Het materiaal wordt verzameld met als doel een publicatie in oktober 2019, wanneer de 75-jarige bevrijding van Vught wordt herdacht en gevierd.

Foto: Canadees samen met echtpaar Peels en dochter Margriet bij een tank in de Van Beresteijnstraat, december 1944 (BHIC Fotocollectie)