A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Limburg, Johannes Josephus

Geboren te Den Haag op 1 april 1922
Omgebracht in Kamp Vught op 4 september 1944, 22 jaar

Cornelia van Liempt [*1891] en Johannes Limburg [*1898] trouwen op 10 april 1918 in Den Haag, Johannes is timmerman. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren, drie dochters en een zoon. Deze jongen krijgt dezelfde namen als zijn vader: Johannes Josephus. Johannes is de derde in de kinderrij.

Verhuizen

Veel rust kent het gezin niet. Keer op keer verhuizen ze naar een ander adres, zeventien keer in amper twintig jaar tijd. Ook zijn Cornelia en Johannes niet gelukkig, in 1932-1933 staat Johannes op een ander adres ingeschreven. In december 1941 wordt hun huwelijk daadwerkelijk ontbonden.

Kamp Vught

Zoon Johannes is achttien jaar als in 1940 de oorlog uitbreekt. Hoe zijn leven er precies uitziet, is niet bekend. Wel dat zijn beroep automonteur is. Dat hij zich bij het verzet aansluit, staat vast. Wat hij precies doet en of hij zich heeft aangesloten bij een groep, is onbekend.
Johannes wordt opgepakt en komt op 1 februari 1944 in het Polizeilager van kamp Vught, zijn nummer is P 1693, zijn zaak wordt nog onderzocht. Hij wordt korte tijd tewerkgesteld in buitenkommando Roosendaal. Op 9 juni 1944 wordt Johannes overgeplaatst naar het Schutzhaftlager in kamp Vught en krijgt nummer Sch 10356.

Inmiddels zijn de geallieerden geland in Normandië. De opmars verloopt voorspoedig en begin september 1944 gaan er geruchten in het kamp dat de bevrijding nabij is. De gevangenen krijgen hoop, maar het loopt anders. Dag na dag worden mannen en jongens, vaak zonder vorm van proces, uit het kamp naar de fusilladeplaats in het naastgelegen bos gebracht. Op 4 september 1944 wordt Johannes geëxecuteerd, om half acht in de avond. Met hem nog zestig anderen.

Moeder Cornelia

Cornelia, de moeder van Johannes, hertrouwt. In de Haagsche Courant van 20 december 1943 staat de huwelijks afkondiging van Cornelia met A.J. Kopmeiners op 18 december 1943.  Cornelia werkt als schoonmaakster op het Plein nummer 1 in Den Haag. In dit oorspronkelijke Ministerie van Kolonieën is de hele Duitse politietop gehuisvest: Rauter als Höhere SS- und Polizeiführer en de top van de Ordnungspolizei en Sicherheitspolizei.

Kamp Vught

Of moeder en zoon met elkaar te maken hebben in het verzet is niet bekend. Cornelia wordt op 9 juli 1944 gearresteerd op verdenking van spionage: het verraden van Duitse militaire geheimen. Ze wordt gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 30 augustus 1944 wordt ze van Scheveningen overgebracht naar het SD-Lager in kamp Vught. Het kamp waar haar zoon Johannes ook zit, maar dan in het Schutzhaftlager.

Contact?

Niet bekend is of moeder en zoon van elkaar weten dat ze zo dicht bij elkaar zijn. Hebben ze elkaar nog gesproken of gezien? Hebben ze afscheid van elkaar kunnen nemen? Weet Cornelia dat Johannes is gefusilleerd? Vragen, waar het antwoord nooit op zal komen.

Ravensbrück

Nauwelijks één dag na de dood van Johannes gaat Cornelia met alle vrouwen uit het kamp op transport. De geallieerden zijn zo dichtbij dat kamp Vught op 5 en 6 september 1944 in allerijl wordt ontruimd. De mannen gaan naar Sachsenhausen, de vrouwen naar Ravensbrück.
Cornelia staat op de transportlijst als Cornelia Kopmeiners-van Liempt. Ze krijgt in Ravensbrück nummer 66657. Cornelia sterft begin februari 1945 in Ravensbrück aan uitputting.

Ongewis

Lange tijd weet de familie niets over het lot van Cornelia en Johannes. In augustus 1945 schrijft het Hoofd van het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen in een brief aan de familie dat Cornelia op transport is gesteld naar Ravensbrück en dat Johannes op transport is gesteld, waarheen onbekend. De waarheid wordt pas later achterhaald.
De overlijdensdatum van Cornelia wordt mede vastgesteld aan de hand van naoorlogse getuigenverklaringen. Van Johannes is een Akte van Overlijden bekend, opgemaakt door een Standesbeamte in kamp Vught. Ook deze administratie komt pas later beschikbaar.

Bronnen:

  • Foto’s: familiealbum. Onderzoek: familie
  • Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg
  • Sterbebuch 1944