A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Beinema, Sytze Roelof

Beinema,-S_R_Geboren te Haarlem op 8 mei 1894
Omgebracht in Kamp Vught op 11 augustus 1944, 50 jaar

 

 

Bij het uitbreken van de oorlog woont Sytze Beinema met zijn vrouw Gerarda Kater en hun kinderen in Dordrecht, Singel 104b. Sytze werkt als technisch opzichter 1e klasse van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf.

Auto

Sytze Beinema is één van de grondleggers van het actieve verzet in Dordrecht. Al spoedig na de ca­pitulatie in 1940 neemt hij het werk van de ‘zeemanspot’ ter hand: het inzamelen van geld voor zeemansvrouwen van wie de mannen buitengaats zijn. Door de door de bezetter gecontroleerde radio is bekend gemaakt dat de in Nederland achtergebleven familieleden van zeevarenden elke steun wordt onthouden als ze niet terugkeren. In 1943 wordt Sytze districtsleider in Dordrecht van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, ook vergeet hij de ‘zeemanspot’ niet. Het verzetswerk breidt zich zo uit dat Sytze medewerking van anderen nodig heeft en krijgt. Als opzichter in de bui­tendienst komt hij met velen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in aanraking; behalve geld weet hij voor de LO en de ‘zeemanspot’ ook levensmiddelen naar Dordrecht te transporteren. Omdat hij voor zijn werk de beschikking over een auto heeft is er veel mogelijk.

Bidden

Sytze stelt zijn huis gastvrij open voor verzetsmedewerkers, iedereen kan zijn moeilijkheden met hem bepraten. Gedragen door zijn geloof weet Sytze zijn medewerkers steeds te inspireren tot de goede strijd. Elke vergadering begint hij met gebed, waarin hij vraagt om “een wacht voor onze lippen, wanneer wij gegrepen worden.” In de vroe­ge ochtend van 18 april  1944 wordt Sytze gearresteerd. Er worden nog meer mensen opgepakt.

Bevrijdingsactie

Het verzet is snel op de hoogte van deze arrestaties, velen kunnen nog onderduiken. De Knokploeg uit Rotterdam wordt benaderd voor een bevrijdingspoging, maar vóór dat tot actie kan worden overgegaan is Sytze al verplaatst naar het Haagsche Veer in Rotterdam. Ook daar wordt alles op alles gezet om Sytze te bevrijden, maar het mag niet baten. Via Utrecht en Amersfoort wordt hij naar Kamp Vught gebracht, waar hij op 11 augustus 1944 wordt gefusilleerd.

1945

Pas een jaar later krijgt zijn gezin zekerheid omtrent het lot van hun man en vader.
In Dordrecht en Zwijndrecht is een straat naar Sytze Beinema genoemd.

Bronnen: