Wat kan ik zien?

Vaste expositie

Het herinneringscentrum is gesloten t/m 27 november 2019.

Maquette

De route gaat verder op het buitenterrein. Op de natuurstenen maquette kunt u zien hoe groot het kamp is geweest en hoeveel gebouwen er stonden.

Wachttorens

Om de honderd meter stond er een wachttoren. Er stonden bewakers op met mitrailleurs en schijnwerpers. De bewakers waren bijna allemaal Nederlanders. U ziet drie reconstructies (na de oorlog zijn de wachttorens gesloopt).

Barak

De nagebouwde barak laat zien hoe de gevangenen werden gehuisvest. De reconstructie beslaat de helft van de oorspronkelijke grootte.

Kindergedenkteken

Aan het eind van het pad is het kindergedenkteken, ontworpen door Teus van den Berg-Been in 1999.  Op het monument staan 1269 namen van kinderen die in juni 1943 zijn omgebracht in vernietigingskamp Sobibor (Polen).
In april 1943 is het kamp overvol, waarna de transporten naar Westerbork, en van daaruit naar Polen in aantal toenemen. Begin juni krijgt de kampleiding te horen dat nu alle kinderen van 0 tot 16 jaar weg moeten. Op 6 juni 1943 gaan de kinderen van 0 tot 4 jaar op transport; 7 juni gaan de kinderen van 4 tot 16 jaar weg; samen met hun moeder en/of vader. Op 11 juni 1943 worden zij omgebracht in Sobibor (uit later onderzoek is gebleken dat het in totaal om 1296 kinderen gaat). Elk jaar is er in juni een openbare herdenking bij het monument (2 juni in 2019).

Crematorium

In het crematorium werden de lichamen verbrand van de gevangenen die in het kamp omkwamen of werden gedood. Hier vindt u ook de reconstructie van cel 115, waar in januari 1944 het ‘bunkerdrama’ plaatsvond waarbij 10 vrouwen overleden. De originele cel bevindt zich op het terrein van de naastgelegen penitentiaire inrichting. Het crematorium is in 2014 gerestaureerd, waarbij houtwerk is teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren.

Bekladde panelen

Op het pad naar het herinneringscentrum staan de bekladde panelen van de fusilladeplaats; u kunt er hier meer over lezen. Het bezoek wordt vervolgd in het gebouw.

Reactiewand

Een grote muur vol met briefjes van bezoekers van Nationaal Monument Kamp Vught.

Bezinningsruimte/gedenkruimte

In de bezinningsruimte vindt u op de wand de namen van ruim 750 slachtoffers van Kamp Vught.

In de oude vaste expositie vertelden gevangenen van Kamp Vught over hun ervaringen. De interviews werden gebundeld in de documentaire ‘Tussen hemel en hel’ van Joost Seelen.
U kunt de film nog bekijken via de NPO (44 min.).