Beschermerslezing: historicus Mathieu Segers

Bekijk de impressie van de Beschermersmiddag (met dank aan foto’s Jan van de Ven):

Op 20 januari verzorgde prof. dr. Mathieu Segers (1976) de elfde Beschermerslezing in Nationaal Monument Kamp Vught. Segers is hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan het University College in Maastricht, tevens is hij columnist bij Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer. Eerder was hij werkzaam aan de Universiteit van Utrecht, Harvard University en de University of Oxford.
Op verzoek van de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught ging Segers in op de in zijn ogen onderschatte jaren 90. Zijn lezing had als titel ‘Opdracht uit de open jaren. Over de uitdagingen van de Europese integratie van vandaag’. Theo Verbruggen (o.a. journalist voor NOS en bestuurslid stichting Beschermers) ging aansluitend op de lezing met Segers in gesprek. Hierbij sloten twee genodigden aan die opgroeiden in de jaren 90: auteur en filmmaker Natascha van Weezel (1986) en historicus en auteur Mijke Pol (1987).  Op deze middag werd bekend gemaakt dat Yvonne van Rooy de nieuwe voorzitter wordt van de stichting – lees het bericht hierover.

De Beschermerslezing is alleen bestemd voor genodigden. U bent Beschermer vanaf € 250,00 per jaar; bedrijven vanaf € 1000,00 per jaar (met fiscaal voordeel).

De jaren 90 zijn volgens Segers onderschat als factor voor een stabielere wereldorde. West-Europa transformeerde na de Koude Oorlog in een baken van vrijheid, tolerantie en openheid, dat een enorme energie losmaakte. Volgens sommigen is toen de kiem gelegd voor een wereld vol terrorisme, vervagende identiteiten, overconsumptie, platheid, apathie en recessie. Segers wijst die negatieve interpretatie af. De jaren 90 kunnen volgens hem juist nu een bron van inspiratie zijn voor meer maatschappelijk vertrouwen, meer durf en tolerantie bij publieke instanties en de overheid en tussen mensen, landen en groepen.

Rechts-extremisme op schaalmodel

Eenmalig was op 20 januari voor de Beschermers een installatie van de Duitse grafisch ontwerper Thomas Stratmann te zien dat nauw aansluit bij het thema van de Beschermerslezing. De installatie was voor het eerst te zien tijdens de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven. Met zijn Arson Archive (Het Brandstichtings-archief) vestigt Stratmann de aandacht op het ongemakkelijke thema van xenofobie.

Sinds 2008 waren onder meer Katrin Himmler, Frits Bolkestein, Frans Timmermans, James Kennedy, Jaap de Hoop Scheffer, Abram de Swaan en Frank Westerman sprekers tijdens de jaarlijkse Beschermerslezing. De stichting is in 2007 opgericht om extra inkomsten te genereren en zo de financiële basis van Nationaal Monument Kamp Vught te versterken. De stichting wil de bewustwording van jongeren vergroten over onderwerpen als mensenrechten, tolerantie en vrijheid. Tientallen bedrijven en particulieren ondersteunen met hun bijdragen de activiteiten van het herinneringscentrum.

Lees hier meer over de stichting Beschermers en transcripties van andere sprekers (Beschermers ontvangen een uitgave per post).

Beschermers logo