Beschermerslezing: historicus Mathieu Segers

Op zondag 20 januari verzorgt prof. dr. Mathieu Segers (1976) de elfde Beschermerslezing in Nationaal Monument Kamp Vught. Segers is hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan het University College in Maastricht, tevens is hij columnist bij Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer. Eerder was hij werkzaam aan de Universiteit van Utrecht, Harvard University en de University of Oxford.
Op verzoek van de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught gaat Segers in op de in zijn ogen onderschatte jaren 90. Zijn lezing heeft als titel ‘Opdracht uit de open jaren. Over de uitdagingen van de Europese integratie van vandaag’. Theo Verbruggen (o.a. journalist voor NOS en bestuurslid stichting Beschermers) gaat aansluitend op de lezing met Segers in gesprek. Hierbij sluiten twee genodigden aan die opgroeiden in de jaren 90: auteur en filmmaker Natascha van Weezel (1986) en historicus en auteur Mijke Pol (1987). De Beschermerslezing is alleen genodigden (het museum is gesloten van 7 t/m 31 januari). Wie belangstelling heeft voor de stichting Beschermers, kan zich nog aanmelden via info@beschermers.nl tot 17 januari. U bent Beschermer vanaf € 250,00 per jaar (met fiscaal voordeel).

De jaren 90 zijn volgens Segers onderschat als factor voor een stabielere wereldorde. West-Europa transformeerde na de Koude Oorlog in een baken van vrijheid, tolerantie en openheid, dat een enorme energie losmaakte. Volgens sommigen is toen de kiem gelegd voor een wereld vol terrorisme, vervagende identiteiten, overconsumptie, platheid, apathie en recessie. Segers wijst die negatieve interpretatie af. De jaren 90 kunnen volgens hem juist nu een bron van inspiratie zijn voor meer maatschappelijk vertrouwen, meer durf en tolerantie bij publieke instanties en de overheid en tussen mensen, landen en groepen.

Rechts-extremisme op schaalmodel

Eenmalig is op 20 januari voor de Beschermers een installatie van de jonge Duitse grafisch ontwerper Thomas Stratmann te zien dat nauw aansluit bij het thema van de Beschermerslezing. De installatie was voor het eerst te zien tijdens de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven. Met zijn Arson Archive (Het Brandstichtings-archief) vestigt Stratmann de aandacht op het ongemakkelijke thema van xenofobie.

Foto: detail van installatie ‘Das Brandstiftungsarchiv’/het Brandstichtingsarchief (© Design Academy Eindhoven; foto Femke Rijerman)

Sinds 2008 waren onder meer Katrin Himmler, Frits Bolkestein, Frans Timmermans, James Kennedy, Jaap de Hoop Scheffer, Abram de Swaan en Frank Westerman sprekers tijdens de jaarlijkse Beschermerslezing. De stichting is in 2007 opgericht om extra inkomsten te genereren en zo de financiële basis van Nationaal Monument Kamp Vught te versterken. De stichting wil de bewustwording van jongeren vergroten over onderwerpen als mensenrechten, tolerantie en vrijheid. Tientallen bedrijven en particulieren ondersteunen met hun bijdragen de activiteiten van het herinneringscentrum.

Lees hier meer over de stichting Beschermers en transcripties van andere sprekers (Beschermers ontvangen een uitgave per post).

Beschermers logo