Activiteit voor vrijwilligersactie t.b.v. vernieuwing museum

Op 23 maart is er een mooie activiteit in het kader van de vrijwilligersactie ‘Samen herdenken, meer ruimte schenken.’
Binnenkort vindt u hierover meer informatie op deze site.

Noteer alvast de datum in uw agenda!