Organisatie & route

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught
Klik hier voor de route per auto, OV of fiets; zie ook Google Maps.
Let op: het fietspad vanaf het Drongelens kanaal is van 2 t/m 26 januari 2018 niet beschikbaar i.v.m. werkzaamheden. Buurtbus 207 rijdt niet op 4 januari i.v.m. landelijke staking.

(073) 656 67 64 tijdens kantooruren en in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur.
Het wachtwoord voor ons wifi-netwerk is: Kamp@vught

Bezoekadres barak 1B: Atlantis 1B, Vught (geen wifi voor bezoekers).

Bankrekening: IBAN: NL42 Rabo 0175 4011 01 (BIC: RABO NL 2U)
Nationaal Monument Kamp Vught is een Algemeen Nut Beogende Instelling en valt onder de ANBI-regeling, waarmee uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Het herinneringscentrum is Geregistreerd Museum.
Lees het jaarverslag over 2016.

Medewerkers:
Roland Bergmans – huishoudelijke dienst
Rien van Echteld, rien.vanechteld(at)nmkampvught.nl – financiële zaken
Jeroen van den Eijnde, via: info(at)nmkampvught.nl – directeur
Jessica Gommers, j.gommers(at)nmkampvught.nl – secretariaat
Brigitte de Kok, brigitte.dekok(at)nmkampvught.nl – medewerker collectie
Wim Mosink, wim.mosink(at)nmkampvught.nl – huismeester, techniek
Cecile Post, cecile.post(at)nmkampvught.nl – educatief medewerker
Liesbeth Prijt, liesbeth.prijt(at)nmkampvught.nl – operationeel manager
Marek Sengers, marek.sengers(at)nmkampvught.nl – medewerker jaarprogramma & beheer
Sophia Alverdes, stagiaire Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Anja Spaninks, anja.spaninks(at)nmkampvught.nl – publiciteit, website, museumwinkel (wij verlenen graag redactionele medewerking maar hebben geen advertentie-budget)

en tientallen vrijwilligers.

Er zijn momenteel geen vacatures. U ontvangt geen bericht na een open sollicitatie.

Heeft u een aanbod voor expositie, theatervoorstelling e.d.?  Wij nemen alleen aanbiedingen van professionele organisaties, instellingen en/of personen in behandeling. Bij voorkeur ideeën met een duidelijke, directe relatie met de geschiedenis van Kamp Vught. U kunt een mail sturen naar Marek Sengers met beschrijving, foto’s en andere informatie naar marek.sengers@nmkampvught.nl. U ontvangt een persoonlijk bericht van ontvangst.

De Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Monument Kamp Vught bestaat uit:
De heer mr. W. Louwers (voorzitter)
Mevrouw mr. dr. M. van Toorenburg (vice-voorzitter)
De heer R. Kok (lid)
De heer ing. M. van der Linden (lid)
De heer T. van den Brand (lid)
De heer ing. J. Nijhof  (lid)
Mevrouw Y. van Straten (lid)

Het curatorium van Stichting Nationaal Monument Kamp Vught:
De heer W.I.I. van Beek, Commissaris van de Koning van Utrecht
De heer prof. dr. J.C.H. Blom, oud-directeur Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
De heer drs. H.J.G. Hendriks, directeur overheid en publieke zaken Philips Groep
De heer mr. F. Houben, oud-Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant
De heer A. van Liempt, journalist, auteur, programmamaker
De heer mr. E.J. Numann, raadsheer Hoge Raad
De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam
Mevr. mr. Y.C.M.T. Van Rooy, voorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
De heer dr. H.H.F. Wijffels, oud-bewindvoerder bij de Wereldbank

U kunt ons ook volgen via:
logo facebook logo twitter

en op Instagram: nationaal_monument_kamp_vught

Bekijk het colofon van deze site.