Educatief aanbod bij expositie ‘Moed & Verzet’

Nieuw! Educatief aanbod bij de expositie ‘Moed & Verzet’ (werktitel)

Vanaf maart 2018 is de expositie ‘Moed & Verzet’ te zien in het kader van het themajaar ‘Verzet’. Deze expositie vertelt de verhalen van verschillende bekende en onbekende moedige mensen van voor, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog (o.a. Rosa Parks, de ‘Tankman’ op het Tiananmenplein en Sophie Scholl).
We vragen leerlingen om te reflecteren op de keuzes die deze mensen hebben gemaakt. Wat zijn de afwegingen van de betreffende persoon geweest om in verzet te komen? In welke context maakte de persoon zijn/haar beslissing?

Voor wie? Vanaf klas 3 vmbo/havo/vwo
Gratis: docenten en leerlingen worden gevraagd om feedback
Duur: 60 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 25 leerlingen
Aanbod: april 2018 t/m 6 januari 2019 (onder voorbehoud)
Reserveren: is noodzakelijk

Foto’s: Rosa Parks in 1956 met haar advocaat en ‘Tankman’ in China, 1989 (Bettmann/CORBIS); 1989; Sophie Scholl (ongedateerd, DPA/CORBIS).